Missy Elliott - WTF Where they from | Choreography Viacheslav Vlasylenko

1231976

Missy Elliott - WTF Where they from | Choreography Viacheslav Vlasylenko

Missy Elliot - WTF Where they from | Choreography Viacheslav Vlasylenko I'm here!!! http://vk.com/syavik_gepardik https://instagram.com/syavikgepardik/